تلفن های شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان


ردیف واحد سازمانی حوزه فعالیت مسئول پاسخگویی شماره تلفن
۱ مدیریت مدیریت عامل و هیئت مدیره خانم پالیزدار ۰۲۱۶۵۶۰۷۵۳۶-۷
۲ مالی و اقتصادی امور قراردادها خانم محمودی ۰۲۱۶۵۶۰۷۴۸۴
۳ مالی و اقتصادی خزانه - صدور چک آقای یزدانی ۰۲۱۶۵۶۰۷۴۸۴
۴ بازرگانی تامین آقای غلامی ۰۲۱۶۵۶۰۷۴۹۴
۵ بازرگانی بازاریابی و فروش خانم دانه پاش ۰۲۱۶۵۶۰۷۴۹۶
۶ بازرگانی پیگیری سفارش و تحویل کالا آقای زندیه ۰۲۱۴۸۲۱۷۱۶۳
۷ منابع انسانی و پشتیبانی منابع انسانی خانم عبداله نژاد ۰۲۱۶۵۶۰۷۴۹۸
۸ برنامه ریزی و سیستم ها امور مشتریان، تسویه حساب - صدور و تحویل کارت (شعبه تعاونی خاص) آقای شریفی ۰۲۱۴۹۲۲۱۱۱۱
۹ برنامه ریزی و سیستم ها امور مشتریان، تسویه حساب - تحویل کارت (شعبه کارگر ایران خودرو) خانم جلیلی ۰۲۱۴۸۲۲۳۰۱۳
۱۰ برنامه ریزی و سیستم ها تجارت الکترونیک - امور سایت (دفتر مرکزی) آقای شهیدی ۰۲۱۶۵۶۰۷۵۴۱
۱۱ برنامه ریزی و سیستم ها مدیریت سایت آقای حاجی خانی ۰۲۱۶۵۶۰۷۵۴۰