آدرس فروشگاه ها و شعب فروش

ردیف نام شعبه آدرس مسئول شماره تلفن
۱ کارگر کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، بلوار ایران خودرو، درب ۱۰ آقای خندان ۰۲۱۴۸۲۱۲۷۵۳
۲ پیکانشهر آزادشهر، شهرک پیکانشهر، جنب مسجد آقای رحمانی ۰۲۱۴۴۷۸۰۱۵۱
۳ ایران خودرودیزل کیلومتر ۸ جاده قدیم تهران ساوه، بلوار شهدای ایران خودرودیزل، درب ۲ آقای فخاریه ۰۲۱۵۱۲۴۲۱۳۸
۴ سازمان فروش کیلومتر ۱۴ جاده قدیم کرج، درب ۱۶ ایران خودرو، معاونت بازاریابی و فروش، شعبه تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو آقای خلیلی ۰۲۱۴۸۲۱۳۷۵۴
۵ مشهد کیلومتر ۸ بزرگراه آسیایی، قبل از سه راه فردوسی، شرکت رینگ سازی مشهد آقای نصرتی ۰۵۱۳۳۵۶۳۵۳۵
۶ مشهد کیلومتر ۷ بزرگراه آسیایی، بین آزادی ۱۲۳ و ۱۲۵ ، روبروی کارخانه البکو، شرکت قطعات خاور آقای نصرتی ۰۵۱۳۶۵۷۴۰۸۰
۷ چرخشگر تبریز، دیزل آباد، شرکت چرخشگر آقای حیدرزداه ۰۴۱۳۴۴۵۷۵۱۷
۸ مهرکام پارس تهران، کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، بلوار جهاد جنوبی، بن بست یکم آقای فتحی ۰۲۱۴۴۹۰۳۷۸۹
۹ آیکید(سیار) کیلومتر ۵ آزاد راه کرج- قزوین ، خروجی بهارستان، دوربرگردان به سمت کمالشهر، بعد از شرکت نیک کالا، شرکت قالبهای صنعتی ایران آقای رحمانی ۰۲۱۴۴۷۸۰۱۵۱
۱۰ آنلاین www.TejaratHami.ir خانم قریب ۰۲۱۴۸۲۱۷۱۶۳