مدیرعامل شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان معرفی شد

در مراسم معارفه ای که روز سه شنبه مورخ بیست و ششم خردادماه در ساختمان ایرانیان برگزارشد، عبدالواسع کمالی به عنوان مدیرعامل شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان، معرفی شد.

انتهای خبر/