طرح سلامت کارکنان شرکت تجارت‌حامی الکترونیک ایرانیان

مدیریت محترم عامل شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان، جناب آقای دکتر کمالی ضمن تاکید بر اینکه سرمایه های اصلی هر شرکت منابع انسانی می باشد و سلامت جسمی و روحی همکاران باعث پویایی شرکت، رضایت حداکثری و افزایش بهره وری پرسنل و سازمان می گردد. در این راستا حسب دستور ایشان در گام اول طرح سلامت کارکنان، چکاب و تست سلامت امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ در محل شرکت با مشارکت کلیه همکاران صورت پذیرفت.

انتهای خبر/