برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تجارت‌حامی الکترونیک ایرانیان

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان به ریاست جناب آقای محمدی مدیر عامل هلدینگ تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو و با حضور معاونین و مدیران ارشد هلدینگ، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه در محل ساختمان هلدینگ تعاونی خاص با موفقیت برگزار گردید. پس از ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره توسط آقای دکتر کمالی مدیرعامل شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صورتهای مالی مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفت.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان سال 1395

انتهای خبر/