برگزاری مرحله دوم چکاپ و آزمایش سلامتی پرسنل شرکت تجارت‌حامی الکترونیک ایرانیان

در راستای ارزیابی و پایش سلامتی پرسنل شرکت "تجارت حامی الکترونیک ایرانیان" مرحله دوم طرح چکاپ در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ با انجام آزمایشات تکمیلی اُپتومتری، ادیومتری و اسپیرومتری برگزار شد. در این مرحله آزمایشات انجام شده کارکنان در مرحله اول، توسط پزشک معتمد طب کار تفسیر و تحلیل شد.

برگزاری مرحله دوم چکاپ و آزمایش سلامتی پرسنل شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان

انتهای خبر/