تقدیر از برترين تامين كنندگان كالا و خدمات سال ۱۳۹۴

تامين كنندگان برتر كالا و مواد غذايي و لجستيك سال ۹۴ شركت تجارت حامي الكترونيك ايرانيان وابسنه به تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو معرفي و لوح تقدير دريافت كردند. تامين كنندگان برتر كالاو مواد غذايي براساس شاخص هاي رضايت مندي مشتريان، ارائه خدمات پس از فروش و منطبق با الزامات قرارداد، تحويل به موقع كالا مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفته و انتخاب شدند . براساس اين گزارش از بين ۱۵۰ تامين كننده كالاو مواد غذايي شركت تجارت حامي الكترونيك ايرانيان ۱۱ نفر براساس شاخص هاي مذكور انتخاب شدند.

انتهای خبر/