افتتاح شعبه جدید شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان در مشهد مقدس

فروشگاه شرکت تجارت حامي الکترونيک ايرانيان وابسته به شرکت تعاوني خاص با حضور مدير عامل اين شرکت و مدير عامل و جمعي از مديران ارشد شرکت قطعات خاور در مشهد مقدس افتتاح شد. در اين مراسم کمالي مدير عامل شرکت تجارت حامي الکترونيک ايرانيان با بيان لزوم توسعه و گسترش حوزه فعاليت هاي اين شرکت و ايجاد شرايط تسهيلاتي مناسب براي سهامداران گفت: با افتتاح اين شعبه در صدد ارتقاء خدمت رساني مناسب به سهامداران و فراهم ساختن فضاي ايده آل جهت بهره مندي و برخورداري از شرايط موجود براي مشتريان و ذينفعان هستيم.

انتهای خبر/