سرویس درخواست اینترنتی ‌صدور کارت راه‌اندازی شد

شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان، وابسته به تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو جهت افزایش خدمات الکترونیک و کسب رضایتمندی بیشتر سهامداران محترم، سرویس درخواست کارت (صدور مجدد) را به صورت غیر حضوری راه اندازی نمود. از روز چهارشنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۵ کلیه دارندگان حامی کارت میتوانند درخواست های صدور مجدد خود را به صورت غیر حضوری از طریق سایت شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان بخش درخواست کارت ارسال فرمایند . این شرکت در راستای توسعه کسب و کار الکترونیک قصد دارد کلیه خدمات خود را به سهامداران به صورت مجازی از طریق پایگاه اطلاع رسانی و خدمات الکترونیک خود به آدرس www.tejarathami.ir ارائه نماید.


اخبار مرتبط:

مراحل انجام درخواست صدور مجدد کارت به صورت گام به گام

روال درخواست کارت

انتهای خبر/