انجام امور مربوط به حامی کارت در شرکت ایران خودرو

شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان در راستاي ارائه خدمات مطلوب به کلیه شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان در راستاي ارائه خدمات مطلوب به کلیه دارندگان محترم حامی کارت، از تاریخ ۹۵/۷/۱۷ اقدام به انجام کلیه خدمات مربوط به درخواست و تحویل کارت در شعبه کارگر واقع در(شرکت ایران خودرو، چهار راه مالی، جنب دفتر ساپکو) نمود.


اخبارمرتبط:


درخواست و تحویل حامی کارت

انتهای خبر/