برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تجارت‌حامی الکترونیک ایرانیان

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان به ریاست جناب آقای محمدی مدیر عامل هلدینگ تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو و با حضور معاونین و مدیران ارشد هلدینگ، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ راس ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه در محل ساختمان هلدینگ تعاونی خاص با موفقیت برگزار گردید. پس از ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره توسط مدیرعامل و هیات مدیره شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صورتهای مالی مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفت.

انتهای خبر/