جوایز فراخوان نام تجاری و شعار تبلیغاتی به برندگان تقدیم شد

جوایز برندگان فراخوان نام تجاری و شعار تبلیغاتی در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰، باحضور نمایندگان شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان و تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به برندگان قرعه کشی های روزانه هدیه ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریالی در شعبه کارگرتعاونی خاص اهداء گردید. در ادامه مراسم جوایز ویژه سه دستگاه iPhone7 با حضور نمایندگان این شرکت در محل کار برندگان ویزه به ایشان نیز اهدا شد.

فراخوان نام تجاری و شعارتبلیغاتی

فراخوان نام تجاری و شعارتبلیغاتی

فراخوان نام تجاری و شعارتبلیغاتی

فراخوان نام تجاری و شعارتبلیغاتی


اخبارمرتبط:

انتهای خبر/