برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق العاده ایران خودرو

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ايران خودرو با حضور بيش از ۸۶ درصد سهامدارن حقوقي و حقيقي با دستور انتخاب اعضاي حقوقي هيات مديره ايران خودرو برگزار شد. با راي سهامداران حاضر در مجمع، اعضاي حقوقي هيات مديره شركت ايران خودرو انتخاب شدند. بنابر نتايج شمارش آرا، شركت تعاوني كاركنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،‌ سازمان مديريت صنعتي ايران، شركت سرمايه گذاري سليم، شركت تجارت حامي الكترونيك ايرانيان و شركت پويا نمايان رستا به عنوان اعضاي حقوقي هيات مديره ايران خودرو برگزيده شدند.

انتهای خبر/