مدیرعامل شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان معرفی شد

در مراسم معارفه‌ای که روز چهارشنبه مورخ دهم دی ماه ۹۹ در شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان برگزار شد، جناب آقای جعفر مهماندار به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان؛ جایگزین جناب آقای علی جلیلی دیجوجین مدیرعامل سابق معرفی گردید.
در این مراسم از زحمات جناب آقای علی جلیلی دیجوجین تقدیر و تشکر بعمل آمد.

انتهای خبر/