برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تجارت‌حامی الکترونیک ایرانیان

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه در محل ساختمان هلدینگ تعاونی خاص به ریاست جناب آقای محمدی مدیر عامل هلدینگ تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو و با حضور معاونین و مدیران ارشد هلدینگ با موفقیت برگزار گردید، پس از ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره توسط مدیرعامل و هیات مدیره شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صورتهای مالی مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفت.

انتهای خبر/