تلفن های شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان


ردیف واحد سازمانی حوزه فعالیت مسئول پاسخگویی شماره تلفن
۱ مدیریت مدیریت عامل و هیئت مدیره خانم پالیزدار ۰۲۱۶۵۶۰۷۵۳۶-۷
۲ مالی و اقتصادی امور قراردادها آقای پورشیخی ۰۲۱۶۵۶۰۷۴۸۴
۳ مالی و اقتصادی خزانه - صدور چک آقای تیموری ۰۲۱۶۵۶۰۷۴۸۴
۴ بازرگانی تامین آقای عبدالملکی ۰۲۱۶۵۶۰۷۴۸۲
۵ بازرگانی بازاریابی و فروش خانم شهسوار ۰۲۱۶۵۶۰۷۴۹۶
۶ بازرگانی پیگیری سفارش و تحویل کالا خانم قریب ۰۲۱۶۵۶۰۷۴۹۶
۷ بازرگانی امور مشتریان، تسویه حساب (شعبه کارگر ایران خودرو) خانم جلیلی ۰۲۱۴۸۲۱۲۷۵۳
۸ منابع انسانی و پشتیبانی منابع انسانی خانم عبداله نژاد ۰۲۱۶۵۶۰۷۴۹۸
۹ برنامه ریزی و سیستم ها تجارت الکترونیک - امور سایت (دفتر مرکزی) آقای شهیدی ۰۲۱۶۵۶۰۷۵۴۱
۱۰ برنامه ریزی و سیستم ها مدیریت سایت آقای حاجی خانی ۰۲۱۶۵۶۰۷۵۴۰